รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ 20 ที่นั่งเช่ารถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ ขนาด 20 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง ตั้งแต่ 8 ท่าน - 15 ท่าน เดินทางด้วยรถขนาดพอดี


1. ราคาประมาณต่อวัน 40,000 บาท นั่งได้ถึง 19 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง 
2. เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ มีใบขับขี่สาธารณะ และมืออาชีพ ประสบการณ์สูง
3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
4. หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์ค
5. ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา
6. ราคาไม่รวมทิป วันละ 30 ปอนด์/คณะ หรือตามพอใจ
7. การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ
8. เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริงค่ะ
  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ

  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ

  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ

  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ

  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ

  • รถโค้ชพร้อมคนขับในอังกฤษ